WWW.TRESTUBBEFRESING.NO

JENSEN VED, TRE OG STUBBE

TA GJERNE KONTAKT MED MEG

 

RING MEG PÅ TLF  91609315

 

 

E-POST :   geir_jen59@hotmail.com

ADRESSE   -  HØRDALSVEIEN 47   

                   3239 SANDEFJORD

 ORG.NR. 913438647


         

 

             

          


 

JENSEN VED, TRE OG STUBBE

RING MEG PÅ

91609315

Ingen oppdrag er for små

 

 

 RASK UTFØRELSE

Du skal være fornøyd når jeg har utført jobben